Nowe zlecenie klienta - wymagana akceptacja regulaminu zleceń wysyłkowych
1.Koszt diagnozy to 50 zł brutto - Laptopy, PC , Konsole. W przypadku: Nawigacji, tabletów i smartfonów - 40 zł brutto. Koszty diagnozy zostają naliczane tylko w przypadku rezygnacji z naprawy.Gdy naprawa jest podejmowana, koszty diagnozy nie są naliczane..
2. W przypadku zalanych sprzętów koszt diagnozy to 80 zł brutto - zawiera usługę sprawdzenia i czyszczenia. Kwota ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z naprawy i doliczana jest do głównej kwoty naprawy - wyceny.
3. Serwis zobowiązuje się poinformować o możliwości naprawy i kosztach w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania sprzętu. Minimalny czas naprawy wynosi od 3 dni roboczych od daty otrzymiania informacji W zależności od stopnia skomplikowania może się wydłużyć do 21 dni. W wyjątkowych sytuacjach (np. konieczność sprowadzenia podzespołów) po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem termin naprawy może zostać wydłużony.
4. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji usługi. W takim przypadku serwis nie pobiera żadnych opłat.
5. Serwis może zwrócić sprzęt z innymi usterkami niż został oddany do serwisu, wynika to ze stosowanej technologii. Serwis nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualne nieodwracalne uszkodzenie.
6. Serwis nie odpowiada za dane na dyskach twardych oraz innych nośnikach danych będących własnością klienta. W związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD/SSD/ i innych nośnikach.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za płyty CD/DVD/Blu-Ray oraz akcesoria pozostawione w sprzęcie na czas naprawy.
8. W przypadku zgubienia potwierdzenia jedyną osobą uprawnioną do odbioru jest osoba zgłaszająca sprzęt do naprawy.
9. Sprzęt zostaje wtedy wydany po okazaniu dowodu tożsamości osoby odbierającej.
10. Po 21 dniach od poinformowania klienta o konieczności odbioru sprzętu naliczana ( naprawionego lub nie ) jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł netto dziennie.
11. Oświadczam, że podane dane są poprawne oraz, że zapoznałem się z aktualnie obowiązującym regulaminem serwisu oraz cennikiem i akceptuję obowiązujący regulamin oraz cennik.
12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą podczas wysyłki - (do i od).Wszelkie roszczenia powinny być kierowane do Poczty Polskiej / Firmy kurierskiej) jeżeli dojdzie do uszkodzenia mechanicznego.
13. Zawsze sprawdzaj zawartość paczki w obecności kuriera / pracownika Poczty Polskiej celem wykluczenia uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli do takowego dojdzie, prosze spisać protokół szkody.
14. Regulamin dostępny jest w formie papierowej w siedzibie serwisu lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.lap-kom.pl/regulamin.pdf
13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie, w niniejszym dokumencie, danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usługi serwisowej (zgodnie z Dz.U. nr 133 poz. 883)
Anuluj